Cơn Sốt Chung Cư Nhà Ở Xã Hội Hud Phước Long Nha Trang

TỔNG QUAN NHÀ Ở XÃ HỘI HUD PHƯỚC LONG NHA TRANG 1. Tên dự án: Nhà Ở Xã Hội Phước Long Nha Trang. 2. Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – HUD  (Tổng Công ty xây dựng nhà nước do Bộ Xây Dựng quản lý) 3. Hình………